MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / ADR, Grunnkurs, 20 timer

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

ADR, GRUNNKURS, 20 TIMER

MIP Sikkerhetssenter arrangerer ADR-kurs i Mo i Rana for alle som frakter, lagrer, håndterer eller har befatning med farlig gods. På forespørsel arrangeres dette også andre steder.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Kurset er et kompetansegivende og leder frem til utstedelse av ADR-kompetansebevis.
Kurset kan arrangeres etter avtale, men gjennomføres oftest i løpet av en helg (3 dager)
Kursinstruktør er Tor Vidar Skar. Han er godkjent av DSB, og har lang erfaring i både transport, brannvern og instruktørvirksomhet.
Vi kan være behjelpelig med overnatting hvis det er behov for det.
Varighet: Kurset har en varighet på 18 timer.(Kfr. ADR-bestemmelsene kap. 8.2)
Pris: Inkl. brannvern/førstehjelp: kr. 4200,-
For grupper kan vi avtale en fast pris for gjennomføringen.

Målgruppe
Kurset er rettet mot alle som frakter, lagrer, håndterer eller har befatning med farlig gods. Dette gjelder både stykkgods og tank der det er krav om ADR-kompetanse.
Målsetting
Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen.
Kursinnhold
Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.
Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis. Kompetansebevis utstedes av biltilsynet etter bestått eksamen, og har en gyldighetstid på 5 år.
Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / ADR, Grunnkurs, 20 timer

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.