MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Brannvernlederkurs

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

BRANNVERNLEDERKURS 1 DAG

Kurset passer for alle som skal ha en rolle i det brannforebyggende arbeidet i et bygg eller i en organisasjon.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

INNLEDNING

Forskrift om brannforebygging stiller krav til eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann. Både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer godt for alle med ansvar/roller innenfor det brannforebyggende arbeidet.

Kurset skal sette deltakeren i stand til å fungere som brannvernkontakt/brannvernleder i et objekt. Deltakeren skal få opplæring i brannvern, slokkemidlers egenskaper, branforebyggende arbeid, lover og forskrifter og utarbeidelse av brannverndokumentasjon. Deltakeren får utdelt elektronisk mal for branndokumentasjon som akn benyttes i alle typer objekt. Det avholdes også en praktisk slokkeøvelse.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Pris kr. 2300.- pr. deltaker.

Inkludert i kursavgiften er lunsj, kaffe og kompendier/underlag.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot eiere av bygg, HMS-ansvarlige, verneombud, brannvernkontakter/brannvernledere samt personell og ledere som har fått roller i det forebyggende brannvernarbeidet. Både på eier- og brukersiden.

Målsetting

Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kravene til brannforebygging i sitt brannobjekt til å kunne etablere nødvendige rutiner som tilfredsstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter. For personell som har ansvar for å utarbeide egen brannverndokumentasjon, så passer kurset utmerket i kombinasjon med 1 dag «Innføring i risikoanalyse»

Kursinnhold

  • Krav til eier
  • Krav til bruker
  • Brannvernleders oppgaver
  • Enkel brannteori
  • Tekniske og organisatoriske tiltak
  • Aktive og passive tiltak
  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging av dokumentasjon
  • Skjema og sjekklister
  • Slokkeøvelse

Dokumentasjon
Etter endt kurs utstedes kursbevis til deltakerne.

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Brannvernlederkurs

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.