MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Industrivernøvelser

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

INDUSTRIVERNØVELSER

Vi gjennomfører de fleste typer øvelser for Industrivernpliktige bedrifter. På vårt øvelsesenter kan vi øve på brann, røykdykking, sanitet og ADR(Gassutslipp/brann i gasser i både fast og flytende former)

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning

NSO stiller krav til et visst antall øvelser for industrivernpersonell i alle industrivernpliktige bedrifter. Antall øvelser skiller mellom hvilken risiko bedriften har, og til hvilke tileggstjenster bedrifter er pålagt eller har valgt å ha.(Industrivernforskriften kap. 3) Disse øvelsene skal være basert på bedriftes risikomoment. Det stilles også krav til en viss form og kvalitet, og HMS skal alltid være vektlagt i gjennomføringen

Vi kan også gjennomføre øvelser i din bedrift. Vi har god erfaring på dette området, og kan som eksempel nevne evakueringsøvelser, redningsstabsøvelsr, katastrofeøvelser, sanitetsøvelser og røøykdykkerøvelser(kaldrøyk)

Pris: Prisen varierer etter type/lengde/ressursbruk, og avtales på forhånd.

Målgruppe
Alle bedrifter som har personell med behov for øvelse i sanitet, brann, evakuering, stabsarbeid, røykdykking, farlig gods etc.

Målsetting
Øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.

Innhold
Øvelseinnholdet utarbeides av kurssenteret og forhåndsgodkjennes av bestiller for å sikre relevant trening.

Dokumentasjon
Etter endt kurs får bedriften en skriftlig dokumentasjon på deltakerne, innhold og antall øvelsetimer

Påmelding eller nærmere informasjon om øvelsene får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Industrivernøvelser

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.