MIP Sikkerhetssenter / Kursoversikt / 24 timer røykdykkerkurs

Røyken ligger tett.

24 timers røykdykkerkurs

MIP Sikkerhetssenter arrangerer jevnlig, og etter fastsatte datoer røykdykkerkurs. Kurset tilfredsstiller kravet for opplæring av røykdykkere til industrivernet. Konseptet for kursgjennomføringen er vel utarbeidet og har høstet stor anerkjennelse av fagfolk i bransjen.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning

Kurset passer spesielt godt for industrivernpersonell som skal inn i røykdykkertjeneste, men også for andre som skal benytte seg av røykdykkerapparat / pressluftsutstyr i arbeidet. Kraftstasjoner, skipsverft, deltidsbrannvesen etc. har i stor grad benyttet seg av denne type opplæring for innføringen i røykdykkertjenesten. Kurset kan også gjennomføres i en ”kortversjon”, der røykdykkerutstyret er beregnet brukt i forbindelse med redning / rømning.
De praktiske øvelsene inneholder alt fra klaustrofobitest, arbeid og søk i kald og varm røyk, til slokkeøvelser i fullt overtente rom.

Pris kr. 6200.-

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”.
Eventuelle spørsmål om røykdykkersertifikat rettes til Kurskoordinator .

Målgruppe

Industrivernpersonell som har behov for røykdykkeropplæring. Personell i kraftstasjoner, deltidsbrannvesen eller andre som har et ønske om å styrke sin kompetanse innenfor området.

Målsetting

Etter endt modul 2 skal kursdeltakeren ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å kunne fungere som røykdykker og delta i skarpe hendelser og på øvelser i bedriften og ved godkjente øvelsessenter.

Gjennomføring av kurset

Modul 1:
Ca en måned før kursstart får kursdeltageren tilsendt et faghefte i røykdykking sammen med kursinformasjon. Dette faghefte skal deltageren sette seg godt inn i før oppstart på modul 2.
Modul 2:
Modul 2 starter med en teoritest for å klarlegge om deltageren med egenstudie av det tilsendte materiell har tilegnet seg nok kunnskap slik at han er egnet for videre deltagelse. Modul 2 går over tre dager og avvikles på vårt øvelsesenter der deltageren får mulighet til trinnvis å utvikle sine ferdigheter under kontrollerte forhold, både under kalde og varme dykk, og under kyndig veiledning og kontroll av erfarne instruktører. Modul 2 avsluttes med en teoretisk prøve.

Kursinnhold

  • Test av forkunnskaper
  • Klaustrofobitest
  • Praktiske øvelser
  • Røykdykkerteori
  • Lagring og håndtering
  • Røykdykkerveiledningen

MIP Sikkerhetssenter / Kursoversikt / 24 timers røykdykkerkurs

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.