MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Røykdykkerøvelser

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

RØYKDYKKERØVELSER

Alle som utfører røykdykkertjeneste skal gjennomføre praktiske øvelser. Dette kan vi bistå med.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning

Det er arbeidsgivers ansvar å etablere og dokumentere et tilfredsstillende helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Alle som utfører røykdykkertjeneste skal gjennomføre praktiske øvelser. Røykdykkeren skal kunne dokumentere minimum et varmt dykk pr. år.
Det skal lages skriftlige planer for øvelsesaktiviteten. Planene skal omfatte hvilke type øvelser som gjennomføres.
Omfang og innhold i øvelsene dimensjoneres etter den risiko røykdykkeren kan håndtere. I vårt øvelseanlegg kan vi gjennomføre både varme og kalde røykdykkerøvelser. Vi kan øve slokking i gasser, væske og faste materialer. Alt skjer i trygge forhold og under kyndig veiledning av erfarne instruktører med lang fartstid som instruktører i røykdykking. Alt vårt personell har opplæring fra Norges Brannskole.
Deltakeren skal inneha opplæring som røykdykker, og være godkjent av lege.
Pris pr. dag øvelse kr. 1900.- pr. pers

Målgruppe
Alle røykdykkere i brannvesen, bedrifter, kraftstasjoner, lufthavner osv. som har behov for røykdykkerøvelser.
Målsetting
Øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.
Innhold
Øvelseinnholdet utarbeides av kurssenteret og forhåndsgodkjennes av bestiller for å sikre relevant trening .
Dokumentasjon
Etter endt kurs får bedriften en skriftlig dokumentasjon på deltakerne, innhold og antall øvelsetimer

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / Røykdykkerøvelser

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.