Gjenvinning

Veikart for reduksjon av CO2-utslipp

15 mai, 2017 14:07

Målet med CO2-veikartet er å beskrive tekniske løsninger for reduksjon av CO2-utslipp fra prosessindustrien i Nordland. Prosjektet har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, som ser det som et viktig tiltak knyttet til oppfølgingen av fylkets industristrategi. Strategien har som hovedmål å synliggjøre og å styrke konkurransekraften til industrien i Nordland.

Sintef Helgeland skal lede programmet MIP Bærekraft

10 mai, 2017 9:39

Mo Industriparks visjon er å bli en grønn industripark i verdensklasse og skape verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energieffektive tjenester og løsninger. MIP Bærekraft skal bidra til at industrien når målet.

Ambassadører for fremtidens industri

8 mai, 2017 10:46

De er unge og kompetente industriarbeidere. Derfor har de fått en ambassadørrolle for Mo Industripark AS i arbeidet med å vise fram industriparken som fremtidens arbeidsplass.

Fjernvarme gir utslippskutt på byggeplasser

5 mai, 2017 9:41

Nye rapporter viser at anleggsmaskiner og byggtørk på byggeplasser slipper ut nesten like mye forurensing som dieselbilene. Men, med litt bedre planlegging kan utslippet enkelt elimineres.

Etterlyser grundigere debatt om utenlandskablene

3 mai, 2017 8:43

Norge står overfor en stor økonomisk omstilling hvor det er tverrpolitisk enighet om at landbasert industri vil spille en viktig rolle. Likevel er vi i ferd med å rive bort grunnmuren for vår verdensledende og klimavennlige prosessindustri.

Nord-Norge risikerer å havne i bakleksa

27 april, 2017 9:04

Nå er det kritisk – Nord Norge risikerer å havne i bakleksa grunnet store mangler i den digitale infrastrukturen. Både offentlig tjenesteutvikling samt privat industri og næringsutvikling kan hemmes betydelig i Nord fordi vi mangler god nok fiberforbindelser innenlands og til utlandet (såkalt «konnektivet»).

Samarbeider om en smart by

24 april, 2017 18:50

Smart City prosjektet til Mo i Rana er en gylden mulighet for både kommune, næringsliv og industri til å flagge Mo i Rana by og Ranaregionen som en attraktiv og innovativ byregion.

En grønnere, smartere og mer nyskapende industri

20 april, 2017 8:55

Regjeringen ønsker å satse på grønn industri i industrimeldingen. Det største potensialet for en grønn industriell vekst finnes i Nord-Norge. Vi har mineraler, vannkraft, fisk og mange andre etterspurte ressurser. Vi har kompetanse og sterke industrielle miljø, sier Arve Ulriksen i denne kronikken.