Skal forbedre og utvikle på hjemmebane

Benjamin Aspdal ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hos MainTech i hjembyen Mo i Rana.   Maintech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark og tilbyr en svært variert arbeidsdag med spennende oppgaver. Benjamin Aspdal (30) er for øyeblikket tilknyttet hovedkontoret i Trondheim, men flytter hjem til Mo i [...]

Se mer

Flytter nærmere kunden

Administrerende direktør Pål Einar Olsen, og prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen ved INVIS tilbyr 3D ingeniørtjenester.   Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark. INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester. – Dette betyr at vi ved hjelp av [...]

Se mer

Det grønne skiftet – politisk floskel eller industrielle muligheter?

De sterke naturressursbaserte næringene i nord har gode forutsetninger for å bli vinnere i fremtidens grønne industri. De leverer produkter en hel verden er avhengig av. Det grønne skiftet skaper muligheter for industriell vekst i nord sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.   Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark [...]

Se mer

Selvstendig, kompetent og dyktig

Lærling i prosess og kjemi ved Celsa, Kristine Kvannli, er den fremtidige, kompetente fagarbeideren.   Kristine Kvannli (18) visste knapt at det fantes et smelteverk i Mo i Rana. Nå er det ingen andre steder hun heller vil være. – Målet er å ta fagbrev i kjemi og prosess, og fortsette i jobben på Celsa. [...]

Se mer

Tar støvutfordringen på alvor

Anleggs-Service var først i landet til å investere i en feiebil med siste teknologi, som fjerner støv også på vinteren, sier daglig leder Kjell Lund.   Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer [...]

Se mer

Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme. Nå har bedriften investert 22 millioner i ny elkjel.   Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet. Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører [...]

Se mer

Mo Industripark om sirkulær økonomi på Enovakonferansen

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs».   Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller [...]

Se mer

Mange jobbmuligheter i industrien

Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.   Mo Industripark og bedriftene var godt representerte under årets karrieredag i Ranahallen. Nesten 2.000 elever og studenter fant veien innom ulike stands proppfulle av markedsmateriell, konkurranser med flotte premier [...]

Se mer

Samarbeid om stamnetterminal

Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal. Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø. Detaljert informasjon [...]

Se mer

Instagramkonkurranse Karrieredagen

#moindustripark                   #ungiindustrien I forbindelse med Karrieredagen 2017 arrangerer Mo Industripark AS en fotokonkurranse på Instagram. Konkurransen er åpen for alle elever og studenter. Vi ønsker å se hva du forbinder med karrieremuligheter i industrien, industribyen Mo i Rana og hva som er bra med å jobbe [...]

Se mer

Besøk av toppledelsen ved UiT

Norges arktiske universitet – UiT – har vært på besøk i industriparken. Målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. På bildet fra venstre adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, dekan Morten Hald ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, viserektor Sveinung Eikeland, [...]

Se mer

Fra skrap til sink

Vi møter stadig nye utfordringer for avfall, og vi befinner oss i tillegg i en bransje som er i voldsom utvikling, sier FOU-leder i Miljøteknikk Terrateam, Reidun Sundvor.   Mange husker Mo i Rana som «den røde byen», mest på grunn av utslippet av rødstøvet fra Stålverket fra 1961 til midt på 1970-tallet. Takket være stadig [...]

Se mer

Videregående skole inn i grønt industriskifte

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll på Nordlandskonferansen 2017 (Foto: NFK/T.E. Willassen).   Fylkesrådet satser på gjenvinning og sirkulær økonomi, og støtter etableringen av et nasjonalt toppindustrisenter tilknyttet Mo industripark. I tillegg skal videregående skole koples på laget.   - Sirkulærøkonomien må få en tydeligere rolle innenfor den kraftforedlende industrien, argumenterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). EU-kommisjonen presenterte i [...]

Se mer

En dråpe i havet

Det er 200 høydemeter forskjell mellom Andfiskvatnet og industriparken, og vannet ledes via en tunnel gjennom Mofjellet til industriparken. På ferden til industriparken går det gjennom Svabo Kraftverk, som har vært en del av energigjenvinningen i Mo Industripark siden 1995.   Industriparkens to vannkraftverk produserer til sammen omlag 25 GWh strøm årlig, som er nok [...]

Se mer

Det grønne skiftet krever våre mineraler

Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.   Kronikk Målfrid Baik, Regiondirektør NHO Finnmark/Troms/Svalbard Ole H Hjartøy, Regiondirektør NHO [...]

Se mer

Gryende optimisme etter et skjebneår

I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, men vi klarte likevel å få driftsoverskudd. De siste månedene har prisene imidlertid gått kraftig opp og det er bra, forteller administrerende direktør i Rana Gruber Kjell Sletsjøe.   I februar uttalte administrerende direktør i Rana Gruber, Kjell Sletsjøe, at 2016 ville, på [...]

Se mer

Utvider markedet med høykarbon

Vi har brukt mye ressurser på å utvikle kompetansen. I juni besøkte vi et annet Celsaverk i Spania hvor de produserer høykarbon, slik at vi kunne lære hvordan de gjør det både i forhold til produksjon, oppfølging og testing, sier Mona Bolin, prosessansvarlig ved valseerket. Her sammen med kvalitetssjef Vegard Strand, prosjektleder Kom Ronny Trøite [...]

Se mer

Glencore øker produksjonen med 12 prosent

En representant for fremtidens industri, prosesslærling Krister Skråmo Pedersen i Glencore Manganese Norway, er klar til å trykke på knappen.   28. november ble den nye Ovn 1 startet ved Glencore Manganese Norway AS. Nå går både bedriften og ansatte en grønnere fremtid i møte. – Det er lærlingene som er fremtidens ressurser. Da er [...]

Se mer

Høy fagkompetanse søker læreplasser

Automatikerlærling Daniel Larsen er en av de heldige som har fått lærlingeplass i Celsa Armeringsstål. Her sammen med faglig leder Stig Arve Johansen i Celsa (tv.) og adjunkt Øystein Fagerli ved Polarsirkelen videregående skole.   Polarsirkelen videregående skole tilbyr faget automatisering ved studiested Kongsvegen i Mo i Rana. Det er Norsk Industri som står bak [...]

Se mer

Spesiell og utradisjonell fagkompetanse

Jobben i Imtas er interessant, det er en fantastisk arbeidsplass og jeg trives i tillegg godt på Mo sier trainée Mats Moen Eide.   IMTAS hadde egentlig tenkt å ta inn en ren bygg- eller maskiningeniør, så jeg er veldig glad for at de allikevel valgte meg. Jeg har en litt spesiell og utradisjonell fagkompetanse. [...]

Se mer