Langsiktig avtale mellom Mo Fjernvarme og Elkem Rana

Denne avtalen passer inn i Elkems strategi for økt effektivitet og energigjenvinning. Avtalen er viktig for den videre utviklingen av verket i Rana, både med hensyn på produksjonskapasitet, råvarer og ikke minst energieffektivitet og redusert CO2-fotavtrykk, sier Tommy Tunstad, verksjef på Elkem Rana. Her sammen med daglig leder Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme. Foto: Arne [...]

Se mer

Ønsker ny steinalder

NHO-direktør Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark og Celsa i forbindelse med GeoNor-konferansen 2017. Hovedbudskapet var at vi trenger en ny steinalder med større fokus på mineralnæringens markedsmuligheter. Her sammen med Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS. NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark i forbindelse med GeoNor-konferansen. – Vi må inn i en [...]

Se mer

Et godt utviklet industrielt miljø

Sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen fikk god innføring i prosessene hos Celsa Armeringsstål av adm. dir. i Celsa Nordic, Carles Rovira, da de besøkte Mo Industripark.   Sentralbanksjef Øystein Olsen besøkte Mo industripark for å få mer kunnskap om det som foregår i norsk økonomi. Sammen med visesentralbanksjef Egil Matsen fikk han et [...]

Se mer

Klyngesamarbeid om industriell innovasjon og konkurransekraft

Industriklynger har i utgangspunktet et konkurransefortrinn knyttet til samarbeid og deling av kunnskap, kompetanse og infrastruktur mellom bedriftene i klyngen. Ved at tre industriparker lokalisert sentralt i Midt-Norge nå samler krefter gir det et spennende utgangspunkt for styrket konkurransekraft.   Mo Industripark, Skogmo Industripark og Verdal Industripark har i samarbeid med ledende forskningsmiljø etablert et [...]

Se mer

Mo Industripark AS søker konserncontroller

  Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark omfatter bl.a. 106 bedrifter, 2 400 ansatte, 7,0 milliarder i omsetning, areal på 2 600 dekar, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert elektrisk energi er 1700 GWh. Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for MIP AS [...]

Se mer

Team Grønt Skifte

Eirik Moen er en av Mo ILs ambassadører i Team Grønt Skifte.   Mo IL Toppfotball og Mo Industripark AS styrker samarbeidet, for å bygge en bærekraftig klubb og synliggjøre en bærekraftig region.   MIP AS og Mo IL Toppfotball inngikk nylig en samarbeidsavtale for tre år, der deler av avtalen gjør MIP AS til [...]

Se mer

Helgeland Plast flytter inn i industriparken

Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark. På bildet: prosjektleder ved MIP Eiendom, Morten Loftfjell, produksjonsansvarlig ved Helgeland Plast, Yngvar Tønder, daglig leder Stig Meisfjord og eiendomssjef ved MIP Eiendom, Arne Westgård.   Helgeland Plast har levert tidenes [...]

Se mer

Ei havn i vekst

Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø, på bildet havnefogd Svein Tore Nordhagen.   Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø.   Mo i Rana havn er [...]

Se mer

Nye medeiere i Lean Senter Nord

Jeg ser helt klart markedsmuligheter. Vi vil utnytte de markedsrelasjonene vi har og bygge nye relasjoner. LEAN-metodikken er veldig spennende, og vi satser på å bygge opp kompetansen her i nord, med base på Helgeland, sier ny daglig leder i Lean Senter Nord Gunnar Andreas Aarvold.   MainTech har kjøpt seg inn på eiersiden i [...]

Se mer

Skal forbedre og utvikle på hjemmebane

Benjamin Aspdal ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hos MainTech i hjembyen Mo i Rana.   Maintech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark og tilbyr en svært variert arbeidsdag med spennende oppgaver. Benjamin Aspdal (30) er for øyeblikket tilknyttet hovedkontoret i Trondheim, men flytter hjem til Mo i [...]

Se mer

Flytter nærmere kunden

Administrerende direktør Pål Einar Olsen, og prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen ved INVIS tilbyr 3D ingeniørtjenester.   Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark. INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester. – Dette betyr at vi ved hjelp av [...]

Se mer

Det grønne skiftet – politisk floskel eller industrielle muligheter?

De sterke naturressursbaserte næringene i nord har gode forutsetninger for å bli vinnere i fremtidens grønne industri. De leverer produkter en hel verden er avhengig av. Det grønne skiftet skaper muligheter for industriell vekst i nord sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.   Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark [...]

Se mer

Selvstendig, kompetent og dyktig

Lærling i prosess og kjemi ved Celsa, Kristine Kvannli, er den fremtidige, kompetente fagarbeideren.   Kristine Kvannli (18) visste knapt at det fantes et smelteverk i Mo i Rana. Nå er det ingen andre steder hun heller vil være. – Målet er å ta fagbrev i kjemi og prosess, og fortsette i jobben på Celsa. [...]

Se mer

Tar støvutfordringen på alvor

Anleggs-Service var først i landet til å investere i en feiebil med siste teknologi, som fjerner støv også på vinteren, sier daglig leder Kjell Lund.   Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer [...]

Se mer

Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme. Nå har bedriften investert 22 millioner i ny elkjel.   Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet. Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører [...]

Se mer

Mo Industripark om sirkulær økonomi på Enovakonferansen

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs».   Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller [...]

Se mer

Mange jobbmuligheter i industrien

Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.   Mo Industripark og bedriftene var godt representerte under årets karrieredag i Ranahallen. Nesten 2.000 elever og studenter fant veien innom ulike stands proppfulle av markedsmateriell, konkurranser med flotte premier [...]

Se mer

Samarbeid om stamnetterminal

Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal. Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø. Detaljert informasjon [...]

Se mer

Instagramkonkurranse Karrieredagen

#moindustripark                   #ungiindustrien I forbindelse med Karrieredagen 2017 arrangerer Mo Industripark AS en fotokonkurranse på Instagram. Konkurransen er åpen for alle elever og studenter. Vi ønsker å se hva du forbinder med karrieremuligheter i industrien, industribyen Mo i Rana og hva som er bra med å jobbe [...]

Se mer

Besøk av toppledelsen ved UiT

Norges arktiske universitet – UiT – har vært på besøk i industriparken. Målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. På bildet fra venstre adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, dekan Morten Hald ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, viserektor Sveinung Eikeland, [...]

Se mer