Skal ligge på fremsiden

 • 10 oktober, 2013

  Representanter fra Rana Gruber AS besøkte Nordland fylkesting ved oktobersamlingen i Svolvær, for å presentere bedriften og utfordringen med aksellasten på Dunderlandsbanen.
 • 5 oktober, 2013

  En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Industripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby.
 • 5 oktober, 2013

  Gunnar Moe overtok 1. september jobben som administrerende direktør i Momek Group AS.
 • 5 oktober, 2013

  Båsmoværing Martin Kvanli (23) fikk jobb i IMTAS etter å ha skrevet bacheloroppgaven sin i konstruksjonsteknikk ved samme bedrift.
 • 3 oktober, 2013

  Gule Sider nr. 5 – 2013 er nå ute i distribusjon
 • 22 august, 2013

  Gunnar Moe overtar som adm. dir. i Momek Group AS.
 • 20 august, 2013

  Styret i Rana Gruber AS har i dag ansatt Kjell Sletsjøe som ny administrerende direktør.
 • 10 juli, 2013

  Tirsdag 9. juli var Statoil på besøk i Mo Industripark. Besøket var et ledd i prosjektoppfølgingen av fremdriften av anlegget til Wasco Coatings Norway AS, der rørene til Polarled fra i høst skal påføres belegg – eller coates.
 • 9 juli, 2013

  Kamstållageret ved Rana Industriterminal bygges om til produksjonsanlegg for Wasco Coatings Norway AS. Første prioritet nå er å bli ferdig med alt av betongarbeid inne i produksjonshallen.
 • 9 juli, 2013

  Miljøteknikk Terrateam AS feiret i juni 20 år i miljøets tjeneste med en jubileumslunsj i bedriften. Det har vært en banebrytende virksomhet, som har gjort et uvurderlig arbeid for opprensking, deponering og videreforedling av masse fra industrien i Rana.
 • 9 juli, 2013

  Til tross for den sterke lokale motstanden i Rana for 25 år siden, vedtok Stortinget omstilling av statsindustrien i Mo i Rana. Straks dette vedtaket var fattet ble det akseptert lokalt. Ingen parter ønsket omkamp, og årene etter viste at det åpenbart er en ranværsk egenskap å spøtte i nevene, brette opp ermene og stå på videre. Ranaomstillingen er senere karakterisert som en av de mest vellykkede omstillinger i moderne tid i Norge.
 • 24 juni, 2013

  Den 10, juni 2013 ble den nye krana ved Rana Industriterminal satt i normal drift. Samtidig ble kran 44 demontert. Denne krana har vært et landemerke i Mo i Rana i mer enn 40 år. Industriterminalen har nå fire moderne og effektive kranser, som sikrer god driftsikkerhet. Rana Industriterminal AS er derfor godt rustet til å utføre losse- og lasteoppgaver i tiden som kommer, inkludert alle rørene til Wasco Coatings Norway AS som skal inn for å få belegg før de skal legges på havbunnen i Polarled.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS: Sommerens store innsats ved oppredningsverket i Gullsmedvik er montering og idriftsettelse av to nye Jones-separatorer. De nye maskinene utgjør en investeringen på 2,7 mill Euro, eller om lag 20 millioner kroner. Med tilliggende arbeid vil det totalt investeres for 30 mill. kroner i oppredningsverket.
 • 24 juni, 2013

  Ved Glencore Manganese Norway AS startet de i juni et nytt miljøprosjekt, der de gjenvinner slam fra produksjonen, ved å omdanne den på en måte som gjør at de kan ta den inn igjen som råvare i Sinterverket.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS har engasjert NIVA – Norsk institutt for vannforskning – til å kartlegge hvordan gruveavrenningen til Ranelva påvirker det biologiske ”klimaet”, eller miljøet, i vassdraget. Bakgrunnen for dette er et pålegg bedriften fikk fra KLIF (Klima og forurensingstilsynet). Gjennom en rekke undersøkelser skal NIVA dokumentere hvilken effekt gruvedriften har på livet i Ranelva. To av de mest erfarne forskerne ved NIVA har allerede flere ganger gjort undersøkelser i elva.
 • 19 juni, 2013

  Her er en liten videosnutt fra brannøvelsen i Mo Industripark i dag.
 • 11 juni, 2013

  Konstituert direktør Frank D. Priesemann ved Rana Gruber AS er fornøyd.
 • 11 juni, 2013

  Det rødgrønne flertallet på Stortinget har fulgt opp Rana Grubers initiativ om å forsterke toglinja for å tåle økt malmtrafikk og vurdere elektrifisering av strekningen Mo – Dunderland, heter det i en pressemelding.
 • 28 mai, 2013

  Styret i Mo Industripark AS har i dag, 28. mai 2013, konstituert Terje Lillebjerka som administrerende direktør fram til ny adm. dir. er ansatt i fast stilling.
 • 18 mai, 2013

  Med stor sorg mottok vi meldingen om at vår kjære umistelige kollega og sjef, Bjørn Bjørkmo, brått og svært uventet gikk bort mandag 13. mai 2013, 61 år gammel.