Skal ligge på fremsiden

 • 3 desember, 2013

  Oppstillingsplassen for tungtransport ved Mo Industripark var en privat parkeringsplass for vriksomhet knyttet til Mo Industripark, og den dekket ikke lenger behovet den var tiltenkt, samt at den heller ikke innfrir de krav som Statens Vegvesen stiller til døgnhvileplasser. Den er nå stengt.
 • 18 november, 2013

  LO i Nordland og NHO i Nordland har i en høringsuttalelse til Jernbaneverket krevd at det tas inn en økning til 30 tonns aksellast mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Dunderlandsbanen) i Handlingsprogram for 2014-2023 .
 • 14 november, 2013

  Prosessindustrien i Mo Industripark har sterk bekymring for forslaget i regjeringens statsbudsjett om å redusere kompensasjonsordningen for CO2.
 • 31 oktober, 2013

  Felles høringsuttalelse til framlegg av Strategisk næringsplan i Rana fra Mo Industripark AS, Rana Gruber AS, Rana Industriterminal AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS, og Mo Fjernvarme AS.
 • 10 oktober, 2013

  Representanter fra Rana Gruber AS besøkte Nordland fylkesting ved oktobersamlingen i Svolvær, for å presentere bedriften og utfordringen med aksellasten på Dunderlandsbanen.
 • 5 oktober, 2013

  En moderne fiberring med økt kapasitet og langt mer enn tidobling av reell hastighet vil gi merverdi for bedriftene i industriparken og også være en fordel ved lokalisering i Mo Industripark som annen lokalisering i dag ikke kan tilby.
 • 5 oktober, 2013

  Gunnar Moe overtok 1. september jobben som administrerende direktør i Momek Group AS.
 • 5 oktober, 2013

  Båsmoværing Martin Kvanli (23) fikk jobb i IMTAS etter å ha skrevet bacheloroppgaven sin i konstruksjonsteknikk ved samme bedrift.
 • 3 oktober, 2013

  Gule Sider nr. 5 – 2013 er nå ute i distribusjon
 • 22 august, 2013

  Gunnar Moe overtar som adm. dir. i Momek Group AS.
 • 20 august, 2013

  Styret i Rana Gruber AS har i dag ansatt Kjell Sletsjøe som ny administrerende direktør.
 • 10 juli, 2013

  Tirsdag 9. juli var Statoil på besøk i Mo Industripark. Besøket var et ledd i prosjektoppfølgingen av fremdriften av anlegget til Wasco Coatings Norway AS, der rørene til Polarled fra i høst skal påføres belegg – eller coates.
 • 9 juli, 2013

  Kamstållageret ved Rana Industriterminal bygges om til produksjonsanlegg for Wasco Coatings Norway AS. Første prioritet nå er å bli ferdig med alt av betongarbeid inne i produksjonshallen.
 • 9 juli, 2013

  Miljøteknikk Terrateam AS feiret i juni 20 år i miljøets tjeneste med en jubileumslunsj i bedriften. Det har vært en banebrytende virksomhet, som har gjort et uvurderlig arbeid for opprensking, deponering og videreforedling av masse fra industrien i Rana.
 • 9 juli, 2013

  Til tross for den sterke lokale motstanden i Rana for 25 år siden, vedtok Stortinget omstilling av statsindustrien i Mo i Rana. Straks dette vedtaket var fattet ble det akseptert lokalt. Ingen parter ønsket omkamp, og årene etter viste at det åpenbart er en ranværsk egenskap å spøtte i nevene, brette opp ermene og stå på videre. Ranaomstillingen er senere karakterisert som en av de mest vellykkede omstillinger i moderne tid i Norge.
 • 24 juni, 2013

  Den 10, juni 2013 ble den nye krana ved Rana Industriterminal satt i normal drift. Samtidig ble kran 44 demontert. Denne krana har vært et landemerke i Mo i Rana i mer enn 40 år. Industriterminalen har nå fire moderne og effektive kranser, som sikrer god driftsikkerhet. Rana Industriterminal AS er derfor godt rustet til å utføre losse- og lasteoppgaver i tiden som kommer, inkludert alle rørene til Wasco Coatings Norway AS som skal inn for å få belegg før de skal legges på havbunnen i Polarled.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS: Sommerens store innsats ved oppredningsverket i Gullsmedvik er montering og idriftsettelse av to nye Jones-separatorer. De nye maskinene utgjør en investeringen på 2,7 mill Euro, eller om lag 20 millioner kroner. Med tilliggende arbeid vil det totalt investeres for 30 mill. kroner i oppredningsverket.
 • 24 juni, 2013

  Ved Glencore Manganese Norway AS startet de i juni et nytt miljøprosjekt, der de gjenvinner slam fra produksjonen, ved å omdanne den på en måte som gjør at de kan ta den inn igjen som råvare i Sinterverket.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS har engasjert NIVA – Norsk institutt for vannforskning – til å kartlegge hvordan gruveavrenningen til Ranelva påvirker det biologiske ”klimaet”, eller miljøet, i vassdraget. Bakgrunnen for dette er et pålegg bedriften fikk fra KLIF (Klima og forurensingstilsynet). Gjennom en rekke undersøkelser skal NIVA dokumentere hvilken effekt gruvedriften har på livet i Ranelva. To av de mest erfarne forskerne ved NIVA har allerede flere ganger gjort undersøkelser i elva.
 • 19 juni, 2013

  Her er en liten videosnutt fra brannøvelsen i Mo Industripark i dag.